ESF

Odborné vzdělávání zaměstnanců

Od května 2013 do června 2014 běžely dva cykly odborných školení podporované evropským sociálním fondem pro zaměstnance obrobny.

Do odborného obecného profesního vzdělávání bylo zapojeno celkem 61 zaměstnanců. Cílová skupina tzn. zaměstnanci Metaldyne se úspěšně rozvíjela nejen ve své kvalifikaci, ale posílila se i jistota jejich pracovního místa. Někteří z nich docílili kariérního postupu.

Projekt ESF byl úspěšně dokončen dle harmonogramu. Systematicky sestavené cykly odborného školení CNC byly prospěšné nejen pro zapojené zaměstnance, ale motivovaly i další kolegy k tomu, aby se vzdělávali a prohlubovali své odborné znalosti.

Celý projekt je vnímán zaměstnanci velmi pozitivně, protože zvyšují nejen svou odbornost, kterou uplatní u současného zaměstnavatele, ale v budoucnu jim zvyšuje hodnotu na trhu práce jako vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Firma Metaldyne získala velmi dobrou zkušenost ve využití tohoto zdroje. Finanční podpora z evropských fondů umožnila společnosti Metaldyne uvolnit své finanční zdroje do osobního a kariérového rozvoje svých dalších zaměstnanců a podpořit je v prohlubování jejich znalostí, dovedností a talentu.